Menu

Proceon scholengroep

De Regenboog is samen met 20 andere scholen voor primair onderwijs aangesloten bij bovengenoemde stichting. De scholen liggen verspreid over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren, Blaricum, Eemnes, Laren, Naarden, Bussum en de Bilt.
In de naam Proceon is de identiteit van de stichting in de naam verankerd. PROtestants C(E)hristelijk Onderwijs. Met de naam laten we zien dat we een PROfessionele organisatie met een PROfessionele cultuur willen zijn. Deze abstracte begrippen schetsen de ambitie van de stichting en zijn merkbaar in de cultuur van de organisatie. Stichting Proceon is een lerende organisatie, waar steeds ingespeeld wordt op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. Het Latijnse PROCEDERE betekent letterlijk vooruitgaan, voortgaan. De naam Proceon heeft die vooruitgang, voortgang, ontwikkeling in zich. Naast identiteit is kwaliteit van onderwijs - in de meest brede zin van het woord - waar de stichting voor staat. Kwaliteit is geen statisch begrip. Wat we vandaag goed noemen is morgen gewoon en overmorgen achterhaald. Kwaliteit blijven leveren impliceert een continu PROCES van signaleren, analyseren, veranderen, bewaken en evalueren. De Raad van toezicht, het college van bestuur, management, schoolteams en ouders zullen in gesprek met elkaar steeds opnieuw de ontwikkelingsrichting en de daarbij horende kwaliteit met elkaar bepalen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat op de scholen gebeurt. Het uitvoerende werk van het bestuur wordt gedaan door de algemeen directeur (tevens college van bestuur), daar bij ondersteund door stafmedewerkers en een secretarieel medewerker. Zij vormen samen het servicebureau van de stichting.

Het servicebureau is gevestigd aan de Nieuwe Havenweg 53, 1216 BL te Hilversum.
Het postadres:
Stichting Proceon
Postbus 352
1200 AJ Hilversum
Telefoon: 035-6852320

Contact via internet: http:www.proceon.nl

Ik vertel u graag alles over onze school

Joyce Hagen - Locatieleider

Proceon scholengroep
Alle info die u zoekt
Inlog Ouderportaal