Menu

Studenten

Alle scholen van Stichting Proceon, en dus ook de Regenboog, hebben een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding namelijk plaats in de praktijk, in de klas van uw kind(eren). De Regenboog heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de www.marnixacademie.nl, de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO), in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen stage op en doen onderzoek in onze school.

In dit partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de Marnix Academie én op de basisscholen. Het partnerschap heeft als doel, behalve het opleiden van nieuwe leraren voor het basisonderwijs, om samen het onderwijs op de scholen en de opleiding waar mogelijk te verbeteren. De expertise van de pabo kan worden ingezet voor onderzoek, om de ontwikkeling van de school te ondersteunen. Studenten en leraren werken gezamenlijk aan die schoolontwikkeling.

Daarnaast geven de studenten die op de Regenboog stage lopen ons de mogelijkheid om nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van uw kind(eren). We hebben immers meer betrokken en enthousiaste professionals in de school zodat we gezamenlijk kunnen werken aan een kwalitatief goed lesaanbod en een goede sfeer.

Ik vertel u graag alles over onze school

Joyce Hagen - Locatieleider

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal
Schoolgids 2018-2019