Menu

Visie

De scholen van de Proceon scholengroep hebben als uitgangspunt
het werken en leren met hoofd, hart en handen.

Waar we voor staan

Op de Regenboog geven we boeiend onderwijs. We stimuleren en activeren leerlingen. Nieuwsgierigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, ruimte geven en hoge verwachtingen zijn uitgangspunten. We zorgen voor een inspirerende, rijke leeromgeving, die aansluit bij hedendaagse ontwikkelingen. We gebruiken nieuwe technologie als middel ons onderwijs te verrijken, leren kinderen omgaan met technologische ontwikkeling en besteden aandacht aan mediawijsheid.

We leiden leerlingen op om met de juiste inhoudelijke bagage, geïnspireerd door o.a. christelijke waarden en normen, gemotiveerd en kritisch deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Ons onderwijs is gericht op onderwijsresultaten in de meest brede zin van het woord. We richten ons op ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’ (Biesta, 2012). Binnen ons onderwijs is aandacht voor talenten van leerlingen. We willen leerlingen met ons onderwijs aanzetten en inspireren tot nieuwe gedachtes.

Kernwaarden 

 • Persoonlijke ontwikkeling
  • Inlevingsvermogen
  • Vertrouwen
  • Eigenaarschap
  • Doelgericht werken
  • Samenwerken
  • Kritisch denken
  • Creativiteit

Onze belofte aan leerlingen en ouders

We geven boeiend onderwijs!

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We werken doelgericht, onze werkwijze is systematisch en transparant. We werken constructief samen met ouders en leerlingen. We gaan uit van wat leerlingen al kunnen en maken leerlingen hiervan bewust (Pameijer, 2017).

We werken vanuit een sterke pedagogische basis hierbij staan, relatie, competentie en autonomie centraal (Stevens, 2012). 

Binnen het voltijds HB onderwijs werken we vanuit ‘peer’ groepen en zetten in op compacten, verrijken en persoonsvorming. 

Het team werkt vanuit passie aan de ontwikkeling van leerlingen. Team en directie dagen zichzelf uit om te blijven ontwikkelen in het geven van kwalitatief goed onderwijs. Hiermee halen we het beste uit leerlingen en dagen we leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.

Op de Regenboog leren we kinderen lessen voor het leven!

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Omdat wij het belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind willen we kwalitatief goed, voltijds HB-onderwijs aan gaan bieden. Hoogbegaafde kinderen (IQ > 130) hebben immers significant andere leerbehoeften dan niet-hoogbegaafde kinderen.
Meer informatie vindt u op onze pagina over Hoogbegaafdenonderwijs

Ik vertel u graag alles over onze school

Joyce Hagen - Locatieleider

Kalender

   Alle info die u zoekt
   Inlog Ouderportaal