Menu

PRISMA-groep start voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

 Omdat wij het als Regenboog belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind zijn wij in september 2017 gestart met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (PRISMA-groep). Dit doen wij samen met Stichting Proceon en het Ouderinitiatief HB-onderwijs Hilversum. De maximale groepsgrootte bedraagt 20 kinderen.

Sinds schooljaar 2018-2019 draaien wij met maar liefst PRISMA groepen. Wij hebben een groep 3/4/5, een groep 5/6 en een groep 7 die allemaal voltijds hoogbegaafden onderwijs krijgen terwijl zij gewoon deel uitmaken van onze school.

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid, maar meestal komt het neer op: een intelligentiequotiënt (IQ) van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid is veel breder dan alleen heel slim zijn: ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’ (Delphimodel Hoogbegaafdheid, 2008).

Hoogbegaafdheid zit niet alleen in je hoofd, maar in iedere vezel van je lichaam, in iedere ervaring en elk gevoel, en in ieder contact met een ander. Hoogbegaafdheid is niet beter, hoogbegaafdheid is anders. Anders zijn dan 98 van de 100 anderen om je heen. Dat maakt dat je je vaak alleen en onbegrepen voelt, ook als kind al. En dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, op school, tijdens je opleiding, in je werk, in vriendschappen en relaties.

Waarom hebben hoogbegaafde kinderen ander onderwijs nodig?

Kinderen die hoogbegaafd zijn denken, voelen en ervaren anders dan hun leeftijdgenoten. Ze hebben ook andere behoeften: op cognitief gebied, maar ook op sociaal en emotioneel vlak. Ze voelen aan dat ze anders zijn, en meten zich vaak in de in de eerste 6 weken van groep 1 en/of aan het begin van groep 3 een eigen ‘overlevingsstrategie’ aan, van aanpassen tot uitdagen, van excelleren op cito tot onderpresteren. Op school vrolijk, maar thuis gefrustreerd of bozig. Of andersom. Veel kinderen ontwikkelen een negatief zelfbeeld. Ouders geven vaak aan dat ze het gevoel hebben hun kind ‘kwijt te raken’. Ook maken ze zich zorgen of hun kind zich wel optimaal kan ontwikkelen. Die zorg is terecht: maar ongeveer een derde van de hoogbegaafde jongeren redt het door het vwo tot een universitair diploma.

Wat gaan wij doen?

Wij willen deze kinderen tot bloei laten komen door een inspirerende schoolomgeving te creëren waar:

  • Ze echt zichzelf kunnen zijn, onder andere hoogbegaafde kinderen. Een plek waar ze veilig kunnen opgroeien en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen voordat ze zichzelf op jonge leeftijd gaan aanpassen.
  • Ze hun eigen tempo, creativiteit en passie kunnen volgen doordat zij de stof op hun eigen, uitdagende niveau aangeboden krijgen.
  • Waar ze echt leren leren, door tegen hobbels aan te lopen en die met onze hulp leren te overwinnen.
  • Ze leren wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en hoe je daarmee de wereld in stapt. En dat je meer bent dan de gedachten in je hoofd: waar je lijf is en hoe het voelt, hoe je je hoofd stil kunt krijgen en hoe het is om vanuit je gevoel te ervaren.

Wij willen deze kinderen weer laten stralen door ze geïnspireerd en uitdagend onderwijs te geven, onderwijs waar ze blij en gelukkig van worden! Meer informatie vindt u op de pagina met onze missie en visie op Hoogbegaafden onderwijs én de visie/missie van de Regenboog.

Inschrijven voor hoogbegaafdenonderwijs

Als uw kind hoogbegaafd is (IQ van 130 of hoger) of een ontwikkelingsvoorsprong heeft, en als u uw kind wilt aanmelden voor hoogbegaafdenonderwijs, vul dan het vooraanmeldingsformulier in en retourneer dit (gescand of per post) aan de intern begeleider van de Regenboog, Margriet Kuijer (m.kuijer@proceon.nl) of Elbert Mooijlaan 86, 1241 BE Kortenhoef). Dit is de eerste stap, daarna volgen een gesprek, beoordeling van het intelligentieonderzoek (niet ouder dan twee jaar) en een plaatsingsadvies van de adviescommissie.

De voltijds HB-groep maakt deel uit van de Regenboog en dus van Stichting Proceon, een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Het aannamebeleid van Stichting Proceon wat kinderen/gezinnen betreft is echter volledig ‘open’. Iedereen die de identiteit van ons onderwijs respecteert en de visie/missie onderschrijft is welkom op onze school. Dus ongeacht geloofsovertuiging of kerkelijke betrokkenheid.

Hoogbegaafden onderwijs in het Gooi
"Wij stemmen ons handelen zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften en mogelijkeden van elk kind"

Vragen over het onderwijs voor hoogbegaafden?

Heeft u nog verdere vragen? Dan kunt u contact opnemen met Margriet Kuijer op telefoonnummer 035-656 04 08 , via bovenstaand emailadres of maak gebruik van het contactformulier.

HB onderwijs aanmelden
Inlog Ouderportaal
Kanjertraining
Stichting Proceon
Schoolgids 2017-2018