Menu

PRISMA-groep start voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

PRISMA-groep start voltijds onderwijs voor hoogbegaafden

Omdat wij het als Regenboog belangrijk vinden om ons handelen af te stemmen op de onderwijsbehoeften én mogelijkheden van elk kind zijn wij in september 2017 gestart met voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (PRISMA-groep).
Op dit moment hebben wij een groep 4/5 en twee groepen 6/7/8 die allemaal voltijds hoogbegaafden onderwijs krijgen terwijl zij gewoon deel uitmaken van onze school.

Wat is hoogbegaafdheid?

Er zijn veel definities van hoogbegaafdheid, maar meestal komt het neer op: een intelligentiequotiënt (IQ) van 130 of hoger. Maar hoogbegaafdheid is veel breder dan alleen heel slim zijn: ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’ (Delphimodel Hoogbegaafdheid, 2008).
Hoogbegaafdheid zit niet alleen in je hoofd, maar in iedere vezel van je lichaam, in iedere ervaring en elk gevoel, en in ieder contact met een ander. Hoogbegaafdheid is niet beter, hoogbegaafdheid is anders. Anders zijn dan 98 van de 100 anderen om je heen. Dat maakt dat je je vaak alleen en onbegrepen voelt, ook als kind al. En dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, op school, tijdens je opleiding, in je werk, in vriendschappen en relaties.

Wat gaan wij doen?

Wij willen deze kinderen tot bloei laten komen door een inspirerende schoolomgeving te creëren waar:
• Ze echt zichzelf kunnen zijn, onder andere hoogbegaafde kinderen. Een plek waar ze veilig kunnen opgroeien en hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen voordat ze zichzelf op jonge leeftijd gaan aanpassen.
• Ze hun eigen tempo, creativiteit en passie kunnen volgen doordat zij de stof op hun eigen, uitdagende niveau aangeboden krijgen.
• Waar ze echt leren leren, door tegen hobbels aan te lopen en die met onze hulp leren te overwinnen.
• Ze leren wat het betekent om hoogbegaafd te zijn en hoe je daarmee de wereld in stapt. En dat je meer bent dan de gedachten in je hoofd: waar je lijf is en hoe het voelt, hoe je je hoofd stil kunt krijgen en hoe het is om vanuit je gevoel te ervaren.
Wij willen deze kinderen weer laten stralen door ze geïnspireerd en uitdagend onderwijs te geven, onderwijs waar ze blij en gelukkig van worden!

Inschrijven voor hoogbegaafdenonderwijs

Als uw kind hoogbegaafd is (IQ van 130 of hoger) of een ontwikkelingsvoorsprong heeft, en als u uw kind wilt aanmelden voor hoogbegaafdenonderwijs, neem dan telefonisch contact op met de school (035 656 04 08) of mail naar e.nelemans@proceon.nl (directeur) 
Vanwege de grote vraag zijn wij genoodzaakt met een wachtlijst te werken. Vanaf april wordt helder in welke groepen er ruimte is om kinderen aan te nemen. Wanneer uw kind op een plaatsbare plek op de wachtlijst staat, zal met u contact worden opgenomen om te kijken of de onderwijsbehoeften van uw kind en het aanbod van de Regenboog bij elkaar passen. Dit is de eerste stap, daarna volgen een gesprek, beoordeling van het intelligentieonderzoek (niet ouder dan twee jaar) en een plaatsingsadvies van de adviescommissie.

De voltijds HB-groepen (Prismagroepen) maken deel uit van de Regenboog en dus van Stichting Proceon, een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Het aannamebeleid van Stichting Proceon wat kinderen/gezinnen betreft is echter volledig ‘open’. Iedereen die de identiteit van ons onderwijs respecteert en de visie/missie onderschrijft is welkom op onze school. Dus ongeacht geloofsovertuiging of kerkelijke betrokkenheid.

Hoogbegaafden onderwijs in het Gooi

"Wij stemmen ons handelen zo veel mogelijk af op de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van elk kind"

Vragen over het onderwijs voor hoogbegaafden?

In maart zal er een open dag zijn. U kunt dan zien hoe wij ons onderwijs in praktijk brengen. Er is dan ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stellen. De datum van de open dag wordt zo spoedig mogelijk via deze site bekend gemaakt.
"Gewoon" even bellen kan natuurlijk ook altijd. Het nummer is: 035-6560408.

HB onderwijs aanmelden
Inlog Ouderportaal
Kanjertraining
Stichting Proceon
Schoolgids 2018-2019