Menu

ICT

De computervaardigheden worden op de Regenboog spelenderwijs aangeleerd. Al vanaf de kleutergroepen werken we met een digitale schoolbord en werken de kinderen zelf met speciale kleuterprogramma’s op de computer. In groep 3 wordt de computer ook ingezet bij het reken- en leesonderwijs, op speelse wijze oefenen de kinderen de sommen en de woordjes. Vanaf groep 4 worden de rekentoetsen en toetsen van begrijpend lezen op de computer gemaakt.

Daarnaast zijn groep 4 en 5 in het schooljaar 2013-2014 gestart met het werken op tablets. Deze tablets maken onderdeel uit van het programma "Snappet". We werken op dit moment met de vakgebieden rekenen en woordenschat met "Snappet". Hier is voor gekozen omdat het bij deze vakken effectief blijkt als kinderen snel feedback krijgen op hun gemaakte werk. "Snappet" geeft aan welke sommen een leerling fout of goed heeft en er kan snel geschakeld worden naar moeilijkere sommen en/of uitleg door de leerkracht. Voor de andere vakken werken wij nog niet met de tablets omdat wij het ook belangrijk vinden dat kinderen blijven oefenen met schrijven.

In de hogere groepen leren de kinderen werken met verschillende andere programma’s en met Word en PowerPoint. Om dit allemaal in goede banen te leiden beschikt de Regenboog over een apart computerlokaal: “Het apenstaartje”. In dit lokaal staan zo’n twaalf computers waar dagelijks mee gewerkt wordt. Daarnaast heeft elke klas ook computers in het eigen klaslokaal.

In alle klassen maken we gebruik van het zogenaamde “digitale schoolbord” Dit is de moderne variant van het “krijtbord” en staat in verbinding met een computer. Het computerscherm wordt op het schoolbord getoond. Hierdoor kunnen we bij de lessen gebruik maken van veel beeldmateriaal. En de kinderen gebruiken het digitale schoolbord ook om aan de hand van hun eigen PowerPoint presentatie hun spreekbeurten, boekbesprekingen of presentaties te houden.

Yurlspagina van de Regenboog

De leerkracht van de school vult deze pagina op internet met allerlei educatieve software. Ook kunt u hier zien wat het huiswerk is en op welke data er belangrijke dingen gebeuren in de klas. Daarnaast kunnen kinderen op deze site een aantal door de leerkracht geselecteerde links vinden naar websites die met het onderwijs op onze school te maken hebben. Op een leuke manier zijn de kinderen zo bezig met het lesmateriaal of met algemene ontwikkeling.

Kalender

      Alle info die u zoekt
      Inlog Ouderportaal