Menu

Resultaten

De resultaten van het onderwijs meten we in eerste instantie door het afnemen van methodegebonden toetsen. Dit betekent dat we de leerstof per vakgebied na een zekere periode toetsen met de toetsen die bij de gebruikte methode horen. Hiermee krijgen wij een beeld van de kennis die het kind in die periode wel of niet beheerst. Daarnaast kent de leerkracht de leerlingen doordat deze met de kinderen gesprekjes heeft en ze observeert tijdens de lessen.

Naast de methodegebonden toetsen, krijgen de kinderen ook toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat er in de maanden januari/februari en mei/juni toetsen worden afgenomen die methode-onafhankelijk zijn. De resultaten worden per leergebied uitgedrukt in een letter: A,B,C,D of E. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden van het kind (op dat moment) vergeleken met andere kinderen in Nederland. De Cito-resultaten van uw kind kunt zien op het ouderportaal.

De eindcito is elk jaar weer spannend. Al jaren scoren we bovengemiddeld en daar zijn we trots op!

Erik Nickolson - Leerkracht groep 8

Inlog Yurls
Inlog Ouderportaal
Inschrijfformulier